Regulamin gabinetu

[cmsmasters_row data_padding_bottom=”60″ data_padding_top=”80″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_heading type=”h1″ font_size=”36″ font_weight=”bold” font_style=”normal” text_align=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]Regulamin gabinetu[/cmsmasters_heading][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_padding_bottom=”20″ data_padding_top=”20″ data_bg_color=”#f7f7f7″ data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″][cmsmasters_text animation_delay=”0″]

1.Wizyty w gabinecie mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny lub w formie porady.
2. Wizyty w gabinecie odbywają się na zlecenie klienta.
3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala wraz z klientem.
4. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
5. Klient ma prawo do poufności w zakresie danych personalnych, wyników konsultacji, diagnozy oraz wsparcia.
6. Psycholog ma obowiązek informować klienta o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach wsparcia.
7. Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.
8. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu pogłębienia diagnozy o istotne dla dalszej terapii informacje.
9. Zarówno pierwsza wizyta, jak też kolejne odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.
10. Przed pierwszą wizytą klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem gabinetu.
11. Klient ma obowiązek poinformować o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i nie stawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 50 % ustalonej ceny.
12. Psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu (w przypadku konsultacji oraz diagnozy). W przypadku, gdy wizyta terapeutyczna nie odbędzie się z powodu przeszkody ze strony psychologa, terapia może zostać przedłużona o kolejną wizytę w zastępstwie za nieodbytą, po ustaleniu tego z klientem.
13. Usługi świadczone są odpłatnie.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row][cmsmasters_row data_width=”fullwidth” data_padding_left=”0″ data_padding_right=”0″ data_top_style=”default” data_bot_style=”default” data_color=”default” data_bg_color=”#fdfdfd” data_padding_top=”0″ data_padding_bottom=”0″][cmsmasters_column data_width=”1/1″]

[cmsmasters_divider width=”long” height=”1″ style=”solid” position=”center” margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ animation_delay=”0″]

[/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]