REGULAMIN GABINETU

1. Wizyty w gabinecie mają charakter konsultacyjny, diagnostyczny lub w formie porady lub terapii.
2. Wizyty w gabinecie odbywają się na zlecenie klienta.
3. Zakres oraz dobór form pomocy psycholog ustala wraz z klientem.
4. Psycholog może na wstępie zrezygnować ze świadczenia pomocy, jeśli problem klienta wykracza poza zakres świadczonych usług, pacjent nie ma możliwości pokrycia kosztów terapii lub w przypadku, gdy psycholog nie jest w stanie zapewnić prawidłowej relacji między sobą a klientem.
5. Klient ma prawo do poufności w zakresie danych personalnych, wyników konsultacji, diagnozy oraz wsparcia.
6. Psycholog ma obowiązek informować klienta o wynikach badań diagnostycznych oraz o przebiegu i postępach wsparcia.
7. Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z prawdą informacji, które niezbędne są do udzielenia adekwatnej pomocy.
8. Psycholog może zlecić dodatkowe konsultacje u specjalisty lub badania lekarskie w celu pogłębienia diagnozy o istotne dla dalszej terapii informacje.
9. Zarówno pierwsza wizyta, jak też kolejne odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu.
10. Przed pierwszą wizytą klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem gabinetu.
11. Klient ma obowiązek poinformować o odwołaniu wizyty jak najszybciej jest to możliwe, najpóźniej dzień przed planowaną wizytą. Nieodwołanie wizyty i nie stawienie się na niej skutkuje koniecznością opłaty 50 % ustalonej ceny.
12. Psycholog zobowiązany jest do poinformowania o odwołaniu wizyty i jak najszybszym ustaleniu nowego terminu (w przypadku konsultacji oraz diagnozy). W przypadku, gdy wizyta terapeutyczna nie odbędzie się z powodu przeszkody ze strony psychologa, terapia może zostać przedłużona o kolejną wizytę w zastępstwie za nieodbytą, po ustaleniu tego z klientem.
13. Usługi świadczone są odpłatnie. Koszt wizyty -130 zł.